Mer information

Här finns hänvisningar till andra källor med mer information om Fabrys sjukdom.

Patientföreningen för Fabrysjuka i Sverige

www.fabry.se

EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases)

www.eurordis.org

Expression of Hope

expressionofhope.com

Webbforumet för Fabrys sjukdom

www.fabrycommunity.com

Fabry International Network

www.fabrynetwork.org/

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/fabryssjukdom

Patientbroschyr från Sanofi Genzyme

PDF icon Patientbroschyr om Fabrys sjukdom

Länk till YouTube. En film om Fabrys sjukdom

Länk till YouTube