Behandlingsteam kring Fabrys sjukdom

Fabrys sjukdom kan påverka flera organ, och patienter med sjukdomen kan remitteras till olika specialister.

Läkarna kan använda läkemedel för att förbättra olika organs funktion. Läkemedlen behöver inte vara särskilt avsedda för Fabrys sjukdom utan kan vara användbara genom att de påverkar hur Fabrys sjukdom påverkar kroppens organ.

Vissa läkare är experter på flera aspekter av sjukdomen medan andra är inriktade på ett visst område:

 • Genetiska rådgivare och genetiker kan hjälpa till med släktträd och med att kontakta andra familjemedlemmar som kan ha sjukdomsgenen
   
 • Njurläkare för njurproblem
   
 • Neurologer för sjukdomar i nervsystemet
   
 • Barnläkare för barn och ungdomar
   
 • Kardiologer för hjärtproblem
   
 • Dermatologer för hudsjukdomar
   
 • Ögonläkare för ögonproblem
   
 • Gastroenterologer för magtarmsjukdomar
   
 • Psykiatriker, psykologer och kuratorer för stöd vid problem med den psykiska hälsan