BEHANDLING vid Fabrys sjukdom

I dagsläget finns det inget botemedel mot Fabrys sjukdom, men symtomen och hälsoproblemen kan hanteras med olika typer av behandlingar.

Behandling

Det finns flera behandlingsalternativ tillgängliga för Fabrys sjukdom.

Chaperonbehandling tas som kapsel och går ut på att stabilisera det skadade enzymet för att förbättra dess effekt.

Enzymersättningsbehandling (ERT) ges som dropp och ersätter det naturliga enzym som man har brist på eller saknar helt, för att på så vis rensa Gb-3 från cellerna och förhindra att mera Gb-3 inlagras. Behandlingen ges ofta första på ett sjukhus. Om det är lämpligt kan patienten efter hand få infusioner hemma och behöver inte ta sig till sjukhus vid varje behandlingstillfälle.

Tala med en läkare om vilken behandling som är lämplig för dig.

Om du får biverkningar medan du behandlas för Fabrys sjukdom ska du omedelbart kontakta din behandlande läkare.