Vård och behandling

En patient med Fabrys sjukdom måste gå igenom ett antal tester för att läkarna ska veta mer exakt hur sjukdomen påverkar honom eller henne.

Exempel på tester är:

  • Blodprover
  • Urinprover
  • Hjärttester
  • Röntgen av hjärnan
  • Hörseltester
  • Ögonundersökningar
  • Tester för att mäta depression och ångest

Tala med en läkare om du vill ha mer information om behandlingsalternativen.

Det är inte alltid lätt att ta hand om familjemedlemmar som har Fabrys sjukdom. Här finns hänvisningar till andra källor med mer information om Fabrys sjukdom för patienter, anhöriga och vårdpersonal.