FABRYS SJUKDOM HOS BARN OCH VUXNA

Fabrys sjukdom är en progressiv sjukdom (det betyder att den med tiden ger allt större skador på kroppen).

Vissa symtom kan bli värre och nya symtom kan uppstå, vilket på sikt kan ge svåra hälsoproblem. De symtom som räknas upp här ovan kan börja i barndomen och kan variera från person till person. Det är vanligt att sjukdomen till en början utvecklas i kroppen utan att ge några tydliga symtom eller besvär alls. Om diagnosen Fabrys sjukdom ställs tidigt kan läkarna övervaka patienten och behandla sjukdomen så att man kan fördröja sjukdomsutvecklingen och därmed öka patientens livskvalitet.