OM FABRYS SJUKDOM

Fabrys sjukdom är en sällsynt sjukdom som kan drabba män och kvinnor i alla åldrar, oberoende av etniskt ursprung.
Johannes Fabry upptäckte Fabrys sjukdom

Fabrys sjukdom är en genetisk sjukdom, vilket innebär att den ärvs från föräldrar till barn. Sjukdomen beskrevs första gången 1898 av två läkare oberoende av varandra: William Anderson i England och Johannes Fabry i Tyskland. Namnet Fabrys sjukdom kommer från den tyska läkaren, men även namnet Anderson-Fabrys sjukdom används.

Pompes sjukdom

Det är inte alltid lätt att ta hand om familjemedlemmar som har Fabrys sjukdom. Här finns hänvisningar till andra källor med mer information om Fabrys sjukdom för patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Angiokeratomer - utslett rundt navelen

Hudutslag (angiokeratom) kan vara ett symtom som patienter med Fabrys sjukdom kan uppleva. Vill du veta mer om tecken och symtom på Fabrys sjukdom?

Bilden visar navel med angiokeratom.