Uppföljning av Fabrys sjukdom

Uppföljningen av patienter med Fabrys sjukdom bör vara individualiserad. Fabry-registret har tagit fram ett rekommenderat minimischema för bedömningar. Schemat innehåller grundbedömningar för att övervaka sjukdomen över tid och få långsiktig information om klinisk status för patienter som får stöd- och/eller behandlingsåtgärder.

Klicka här för att gå till webbforumet för Fabrys sjukdom

Under rubriken "Role of participating physicians" finns en PDF-fil med det rekommenderade minimischemat för bedömningar för patienter under 18 års ålder och schemat för patienter från 18 år och uppåt.

Du kan även ladda ned PDF-filen Fabry Registry Recommended Schedule of Assessments här

Fabry-registret

Fabry-registret, som sponsras av Sanofi Genzyme, är en fortlöpande observationsdatabas som spårar den naturliga historiken och utfallet för patienter. Kontakta Sanofi Genzyme för mer information medinfo@sanofi.com.

Mer information finns på Fabry-registrets webbplats www.fabryregistry.com