Underliggande patologi

Fabrys sjukdom är en ärftlig, lysosomal inlagringssjukdom. Det finns över femtio kända ärftliga sjukdomar som kallas lysosomala sjukdomar. Alla dessa sjukdomar orsakas av en medfödd defekt som leder till brist på ett eller flera lysosomala enzymer. Germain, DP. Fabry Disease. Orphanet I Rare Dis. 2010 Nov 22;5:30. doi: 10.1186/1750-1172-5-30. Vilket eller vilka organsystem som påverkas och sjukdomarnas svårighetsgrad varierar kraftigt, men alla är progressiva. Debutåldern varierar också.

Fabrys sjukdom orsakas av en mutation i GLA-genen, som kodar för lysosomalt alfa-galaktosidas A. Desnick R.J., Ioannou Y.A., Eng C.M. (2014). a-Galactosidase A Deficiency: Fabry Disease. In Valle D, Beaudet A.L., Vogelstein B, Kinzler K.W., Antonarakis S.E., Ballabio A, Gibson K, Mitchell G (Eds), .Retrieved March 7 2017, from ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&Sectionid=62644837 Mutationen kan innebära att man inte har någon enzymaktivitet alls eller att den är nedsatt. Detta leder till minskad förmåga att bryta ner lipider med terminala alfa-galaktosylgrupper. Dessa lipider, i synnerhet globotriaosylceramid (som även kallas Gb3, GL-3, ceramidtrihexosid eller CTH) lagras in i lysosomerna i flera olika celltyper i kroppen, bland annat kapillärernas endotelceller samt njur-, hjärt- och nervceller, och ger progressiv multisystemisk skada. Med tiden kan förloppet leda till organskada i njurar, hjärta och/eller det cerebrovaskulära systemet.

Inlagring av Gb-3 i kapillärernas endotel

Pilar visar inlagring av Gb-3 på denna elektronmikroskopibild av njurkapillärernas endotel hos en patient med Fabrys sjukdom.

Pilar visar inlagring av GL-3 på denna elektronmikroskopibild av njurkapillärernas endotel hos en patient med Fabrys sjukdom.