Länkar till andra webbplatser

Här finns hänvisningar till andra källor med mer information om Fabrys sjukdom.

Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/fabryssjukdom

EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases)

www.eurordis.org

Expression of Hope

expressionofhope.com

Webbforumet för Fabrys sjukdom

www.fabrycommunity.com

RegistryNXT!

www.registrynxt.com

Fabry Registry

www.fabrycommunity.com/en/Healthcare/..

Fabry Registry - Recommended Schedule of Assessments

Recommended Schedule of Assessments [PDF]

Informationsbroschyr från Sanofi Genzyme

PDF icon fabry_informationsbroschyr.pdf

En film om Fabrys sjukdom

www.youtube.com