Fabrys sjukdom hos kvinnor

Tidigare trodde man att kvinnor med GLA-mutationen var symtomfria bärare, men i själva verket kan de precis som män utveckla lindriga till svåra sjukdomsmanifestationer. Deegan PB, et al. Natural history of Fabry disease in females in the Fabry Outcome Survey. J Med Genet 2006;43:347-52.<br /> <br /> MacDermot KD, Holmes A, Miners AH. Anderson-Fabry disease: clinical manifestations and impact of disease in a cohort of 60 obligate carrier females. J Med Genet 2001;38:769-75.<br /> <br /> Wang RY, et al. Heterozygous Fabry women are not just carriers, but have a significant burden of disease and impaired quality of life. Genet Med 2007;9:34-45.<br /> <br /> Eng CM, et al. Fabry disease: baseline medical characteristics of a cohort of 1765 males and females in the Fabry Registry. J Inherit Metab Dis 2007;30:184-92. Analys av de medicinska egenskaperna vid baslinjen hos en kohort med 1 765 kvinnor och män i Fabry-registret visade att medianåldern för debut var 13 år hos kvinnor jämfört med 9 år hos män. Eng CM, et al. Fabry disease: baseline medical characteristics of a cohort of 1765 males and females in the Fabry Registry. J Inherit Metab Dis 2007;30:184-92. Hos kvinnor var neuropatisk smärta det huvudsakliga symtomet (hos 41% av patienterna) och medianåldern för debut var 10 år. Debutåldern för andra symtom var 12–32 år, jämfört med 8–20 år hos män. Eng CM, et al. Fabry disease: baseline medical characteristics of a cohort of 1765 males and females in the Fabry Registry. J Inherit Metab Dis 2007;30:184-92.

Inaktivering av X-kromosom hos kvinnor

Man tror att det variabla symtomuttrycket hos kvinnor påverkas av inaktiveringen av X-kromosom, ett fenomen som innebär att en av de båda generna i det haploida paret med X-bundna gener i varje cell inaktiveras och inte får något fenotypiskt uttryck. Analys har visat att inaktivering av X-kromosom är en viktig faktor för sjukdomens svårighetsgrad och kliniska engagemang hos heterozygota kvinnor och att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan symtomens skattade svårighetsgrad för patienter med balanserad respektive skevad X-kromosominaktivering. Dobrovolny R, et al. Relationship between X-inactivation and clinical involvement in Fabry heterozygotes. Eleven novel mutations in the a-galactosidase A gene in the Czech and Slovak population. J Mol Med. 2005;83(8):647-654. Mönstret för inaktiveringen kan skilja sig mellan olika organ.

Därför kan en kvinna med Fabrys sjukdom ha svåra symtom i vissa organ, men inga symtom alls i andra organ.