På den här webbplatsen finns information om vad Fabrys sjukdom är och hur sjukdomen kan behandlas.

Fabry sykdom

Fabrys sjukdom är en sällsynt sjukdom som kan drabba både män och kvinnor. Sjukdomen är ärftlig och går i arv från föräldrar till barn.

Brinnande känsla i händerna

Brännande och stickande smärta i händer är ett symtom som patienter med Fabrys sjukdom kan uppleva. Lär mer om symtom här. 

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som är riktad endast till vården.

Ja, jag är vårdpersonal